Desktop & tablet

Mobiel

Historiek

De geschiedenis van onze zaak begon meer dan 160 jaar geleden. In 1857 stichtte Egidius Van Reeth in Wintam een koffiebranderij die hij enkele jaren later naar de Hoogstraat in Puurs verhuisde. Op gebied van publiciteit voeren was Egidius een vooruitstrevende man. Van zijn publicaties in kranten en folders zijn er in het hotel nu nog advertenties te bewonderen.

Hij werd opgevolgd door zijn dochter Maria Van Reeth in 1911, die huwde met Joannes Peleman. Samen bouwden zij de zaak verder uit tot Van Reeth’s Bazaar waar meer dan wijnen en koffie aan de man werd gebracht..

Uit het grote gezin kwam er in 1943 weer een vrouwelijke opvolger, namelijk Paula Peleman. Zij huwde op haar beurt in 1947 met Alfred Van Reeth. En alzo werd de familienaam ,, Van Reeth” toch nog verder gezet.

Toen in 1983 de koffiebrander Fred Van Reeth en zijn vrouw Paula op pensioen gingen was de opvolging al verzekerd door hun zoon Wim Van Reeth. Nu, nog steeds op diezelfde locatie zijn Wim Van Reeth en zijn echtgenote Miki Van Camp reeds de vierde generatie koffiebranders. Zij hebben het assortiment koffies uitgebreid tot 12 Arabica soorten. Tevens vernieuwden ze in 2006 het pand grondig. In plaats van de winkel van weleer staat er nu een hotel, een koffiebar en delicatessenwinkel waar uiteraard de koffie nog steeds een ereplaats krijgt.

Ondertussen is er al een 5de generatie Van Reeth mee aan het werk

2020
12 soorten koffie
Ondertussen verkopen we 12 soorten Van Reeth’s koffie en die is natuurlijk nog steeds de beste van Puurs.
2020
2017
160 jaar
viering 160 jarig bestaan. Een heel jaar lang konden de klanten elke maand genieten van een geschenk of kortingsbon.
2017
2014
Overlijden
25 april 2014 Overlijden Paula Peleman
2014
2012
Overlijden
8 november 2012 Overlijden Alfred Van Reeth
2012
2007
Logeren bij ons
Juli 2007 Opening hotel.
2007
2007
Koffiebar
Mei 2007 Opening koffiebar. De koffiebranderij staat nu prominent vooraan in de zaak, waar iedereen het koffiebranden kan bewonderen.
2007
2006
niet te stoppen
Verbouwingen gaan verder aan pand nr.19.
2006
2006
10 soorten koffie
December 2006 opening vernieuwde winkel, start verkoop van 10 soorten Van Reeth’s Koffie en vele andere delicatessen.
2006
2006
Verbouwingen
start verbouwingen
2006
2006
Totale uitverkoop
Februari 2006, start totale uitverkoop Van Reeth Sport & Funwear, wegens verbouwingen en stopzetting verkoop kledij & schoenen.
2006
2002
Opvolging verzekerd
Annelies Van Reeth stapt mee in de in de zaak, de opvolging is gegarandeerd.
2002
1987
Uitbreiding & stopzetting
1987 Aankoop pand nr.19, uitbreiding verkoop kledij & schoenen, stopzetting kruidenierswinkel.
Koffie blijft men verkopen, Dessert mengeling en Cafeïnevrije koffie. Viering 130 jarig bestaan
1987
1983
Pensioen
Alfred & Paula gaan op pensioen. Maar Fred blijft de koffie branden tot 2006 en valt soms nog sporadisch in.
1983
1983
Nieuwe eigenaars
Wim Van Reeth & Miki Van Camp zijn de nieuwe eigenaars van Koffiebranderij & winkel .
1983
1982
Pukema
Verkoop van sportkledij op de PuKeMa
1982
1980
Sportkledij
Start verkoop sportkledij
1980
1979
Geboorte
11 augustus 1979 Geboorte Annelies Van Reeth (opvolgster)
1979
1978
Huwelijk
11 juli 1978 Huwelijk Wim Van Reeth & Miki Van Camp
1978
1957
Ivoren jubilem
100 jarig bestaan Van Reeth’s Koffiebranderij
1957
1955
Geboorte
22 december 1955 Geboorte Miki Van Camp
1955
1954
Aankoop koffiebrander
29 januari 1954 Aankoop Probat Koffiebrander, met deze machine branden we nog steeds onze koffie.
1954
1953
Overlijden
6 april 1953 Overlijden Maria Van Reeth
1953
1952
Geboorte
1 juli 1952 Geboorte Wim Van Reeth (opvolger)
1952
1947
Huwelijk
13 mei 1947 Huwelijk Paula Peleman & Alfred Van Reeth
1947
1943
Nieuwe eigenaar
22 februari 1943 Paula Peleman nieuwe eigenaar Koffiebranderij & kruidenierswinkel nr21.
1943
1923
Geboorte
16 maart 1923 Geboorte Paula Peleman (opvolgster).
1923
1918
Geboorte
1 november 1918 Geboorte Alfred Van Reeth
1918
1917
Uitbreiding
14 december 1917 Aankoop Hoogstraat nr. 19, voor uitbreiding winkel. De winkel is nu een grote bazaar.
1917
1914
Overlijden
5 maart 1914 Overlijden Maria Cools
1914
1911
Huwelijk
16 mei 1911 Huwelijk Maria Van Reeth & Joannes Peleman.
1911
1911
Nieuwe eigenaar
24 februari 1911 Maria Van Reeth nieuwe eigenaar Koffiebranderij & kruidenierswinkel.
1911
1898
Overlijden
1 april 1898 Overlijden Egidius Van Reeth (69 jaar).
1898
1895
Reclame voor Calfort Kermis / Bedevaart.
Ook koffiebrander Van Reeth-Cools uit Puurs wilde zijn graantje meepikken van de kermisvierders. Hij pakte in 1895 uit met volgende in het oog springende advertentie: "Brave menschen van Calfort. Ik hoop dat Gijl, dit jaar wederom eens zult zorgen, dat de mensen die komen om O.L.Vrouwken te bezoeken een tas lekkere en straffe koffie hebben, met wat goeds er bij om te eten. Ik heb voor alles gezorgd, onze beste kleine koffie kost nu 50 centen per ½ kilo, ik heb er ook van 40 centen, maar als gij er van drinkt zoudt ge kunnen zuur zien naar mij, en dit heb ik niet geerne. Onze beste grote 78 centen, ik heb nog twee andere soorten, maar die verkoop ik bijna niet. Bitteren gewaarborgd zuiver 13 ½ centen de kilo. Ik heb suiker (tamelijk goed) van 37 centen de kilo, maar onze beste kost 46 centen. Gezaagd broodsuiker 42 centen, koppen broodsuiker brut 40 centen. Hollandse kaas (beste) met het bolleken 80 centen de kilo. Gerookte fijne hespen (vrienden lekt ge nog niet aan de lippen) tegen 47 ½ centen. Hespen zonder benen, aan 60 centen, alles goed of geld terug. Krenten 24 en rozijnen 30 centen de kilo. Beste bloem voor 10 kilos 2,15 fr. Brave mensen, Gij ziet wel dat ik om zoo te zeggen, met alles afgeslagen ben. Daarom hoop ik dat Gijl, ook de mensen wederom minzaam en goedkoop zult bedienen. Dan zullen wij de vrienden van O.L.V. alsook der bedevaarders zijn. Allons vrienden, ik zou nog zooveel moeten schrijven; maar later ook nog wat. UEd. Vriend. Van Reeth-Cools."
1895
1890
Postkaart
Maken van postkaart, Huis Van Reeth-Cools.
1890
1880
Geboorte
Geboorte Maria Margaretha Henrica Van Reeth (opvolgster).
1880
1879
Verhuis
Verhuis van Koffiebranderij en start kruidenierswinkel in de Hoogstraat te Puurs.
1879
1871
Huwelijk
4 september 1871 Huwelijk Egidius Van Reeth met Maria Cools.
1871
1857
Opstart
Start Egidius Van Reeth Koffiebranderij te Wintam.
1857
1829
Geboorte
1 januari 1829 Geboorte Egidius Van Reeth te Deurne(Antwerpen).
3 oktober 1837 Overlijden Franciscus Van Reeth (vader Egidius).
18 januari 1845 Overlijden Joanna Geyskens (moeder Egidius)
1 augustus 1851 Geboorte Maria Cools
28 juni 1853 Egidius vestigd zich in Hingene als koopman in meel
1829